Zmiany w karach dla właścicieli pojazdów. "W celu zapewnienia równego traktowania"

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Sytuacja na rynku samochodów używanych
Sytuacja na rynku samochodów używanychTVN Turbo
wideo 2/5
TVN TurboSytuacja na rynku samochodów używanych

Rząd zaproponował określenie sztywnej wysokości kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu oraz zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Wyszczególniono trzy wysokości kar. Autopoprawka w tej sprawie jest już w Sejmie. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Do Sejmu wpłynęła autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Przewiduje ona - jak wskazano w uzasadnieniu - "poprawę przepisów nakładających na właścicieli pojazdów kary pieniężne za niezgłoszenie w terminie zbycia lub nabycia pojazdu".

"Rozwiązania prawne wprowadzone 1 stycznia 2020 r., nakładające na właścicieli pojazdów ww. kary, w perspektywie kilku lat ich stosowania, okazały się nieskuteczne oraz powodujące istotne niedogodności dla obywateli i samorządów. Zaproponowana poprawka porządkuje obecny stan prawny i ma na celu ograniczyć obowiązki po stronie obywateli, a także uprościć i skrócić procedury administracyjne" - wskazali autorzy autopoprawki.

Rejestracja pojazdów

W jednym z artykułów zawartych w autopoprawce czytamy, że właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia: nabycia pojazdu na terytorium kraju; sprowadzenia pojazdu na terytorium RP z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten wynosi 90 dni.

Ponadto właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium naszego kraju jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Za brak dopełnienia powyższych obowiązków grozi kara finansowa. Obecnie wysokość kary musi mieścić się w widełkach od 200 do 1000 zł, "co oznacza, że obywatel nie ma pewności jaką karę nałoży na niego starosta".

Rejestracja pojazdu po terminie - kary

W autopoprawce określono sztywne wysokości kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu oraz zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Zdaniem rządzących ma to zapewnić równe traktowanie właścicieli pojazdów oraz uproszczenie postępowań.

Poprawka wprowadza kary pieniężne w wysokości:

  • 500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu,
  • 250 zł dla właściciela pojazdu zarejestrowanego, który nie zawiadomił starosty o zbyciu pojazdu,
  • 1000 zł dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku. Rządowy projekt jest procedowany w Sejmie.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości