Będą zmiany w poborze opłat za autostrady. Prezydent podpisał ustawę

Moto

Droższe paliwo na stacjach przy autostradach. Dlaczego?tvn24bis.pl
wideo 2/5

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach publicznych. Zakłada ona przeniesienie poboru opłat za przejazd po drogach krajowych do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Obecnie robił to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na mocy tej regulacj, zmiana podmiotu pobierającego opłaty nastąpi od 3 listopada 2018 roku. Do GITD przeniesione zostaną także wszystkie kompetencje związane z systemem poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA. Obecnie dla GDDKiA robi to firma Kapsch, której kontrakt kończy się w listopadzie przyszłego roku. Zgodnie z założeniem ustawy nowe zadania GITD będzie wykonywał samodzielnie (ewentualnie z pomocą innych organów administracji rządowej), a czynności, które będą mogły zostać powierzone podmiotom z sektora prywatnego, zostanie ograniczony do minimum. To pozwoli na uniezależnienie poboru opłat od podmiotów trzecich.

Pobór opłat

Projektodawcy ustawy zapewniają, że zaletą rozwiązania jest ciągłość działania Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) oraz optymalizacja kosztów, a także wzmocnienie nadzoru i kontroli ministra infrastruktury nad organem realizującym pobór opłat na drogach zarządzanych przez państwo. Ponadto dzięki przejęciu pełnej kontroli nad KSPO przez administrację państwową ułatwione będzie ewentualne dokonywanie szybkich zmian w systemie. Nowe przepisy mają też zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach KSPO i wyższą standaryzację rozwiązań, w tym możliwości jego rozwoju i integracji z innymi systemami teleinformatycznymi. Ustawa ma zapewnić efektywniejsze wykonywanie zadań administracji publicznej, m.in. monitorowanie przewozu drogowego towarów, stwierdzanie i sankcjonowanie naruszeń dotyczących przejazdów pojazdami nienormatywnymi czy kontrolę zezwoleń wydawanych dla przewoźników zagranicznych.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty: