TVN24 Biznes | Moto

Sejm za zmianami w sprawie stref czystego transportu

TVN24 Biznes | Moto

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP
Piotr Siergiej o wpływie transportu na jakość powietrza
Piotr Siergiej o wpływie transportu na jakość powietrzaTVN24
wideo 2/5
TVN24Piotr Siergiej o wpływie transportu na jakość powietrza

Zmiany zasad tworzenia stref czystego transportu oraz uregulowanie kwestii montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych - przewiduje nowelizacja ustawy o elektromobilności, którą w piątek przyjął Sejm. Przepisy trafią teraz do prac w Senacie.

Za ustawą zagłosowało 426 posłów, przeciwko było 10, wstrzymało się czterech.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Strefy czystego transportu

W regulacjach dotyczących stref czystego transportu pojawia się możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców (obecnie dotyczy to jedynie gmin powyżej 100 tys. mieszkańców). W trakcie prac sejmowych zdecydowano, że katalog pojazdów zwolnionych z zakazu wjazdu do takich stref zostanie rozszerzony o specjalistyczne pojazdy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska inne niż wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób, a realizujące ustawowe zadania związane z ochroną ludności, bezpieczeństwem pożarowym i utrzymaniem porządku publicznego.

Elektryczne auta dostawcze z kategorią B prawa jazdy

Nowelizacja przewiduje też, iż posiadając prawo jazdy kat. B, będzie można prowadzić elektryczne auta dostawcze o masie do 4250 kg zamiast 3500 kg. Związane jest to z dodatkową masą baterii.

Ustawa reguluje też procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych. Przepisy mają ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Określa się przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia może wydać decyzję odmowną odnośnie do instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca oraz przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości. W przypadku budynków posiadających status zabytków niezbędne jest uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków.

Auto elektryczne - dofinansowanie przy leasingu

Zmiana przewiduje wprowadzenie możliwości udzielania wsparcia finansowego, w przypadku gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu.

Pojawia się definicja roweru wspomaganego elektrycznie, co ma umożliwić rozwój i wsparcie dla bardziej zróżnicowanych pojazdów elektrycznych. Wprowadzono także niezbędne modyfikacje pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru. W uzasadnieniu wskazano, że wprowadzenie regulacji w zakresie wodoru jest konieczne, gdyż zakłada się, że nowe paliwo alternatywne znajdzie w niedalekiej przyszłości zastosowanie w różnych segmentach gospodarki w ramach zorganizowanych flot pojazdów, w logistyce przemysłowej oraz w transporcie publicznym.

Ponadto ustawa umożliwi wprowadzenie do polskiego prawa kilku dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, w tym: dyrektywy z 20 czerwca 2019 w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektywy z 30 maja 2018 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

Autor:kris/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości