Ministerstwo zapowiada nowe znaki drogowe. Oto, jak mają wyglądać

TVN24 Biznes | Moto

Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP
Konkolewski o zmianach w przepisach ruchu drogowegoTVN24
wideo 2/6
TVN24Konkolewski o zmianach w przepisach ruchu drogowego

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - poinformował resort.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Projektowane przepisy uzupełniają i doprecyzowują obowiązujące regulacje z zakresu znaków i sygnałów drogowych, a także - jak wyjaśnia MI - "wprowadzają nowe znaki pionowe wraz z ich wzorami graficznymi".

Według ministerstwa zmiany te wpłyną m.in. na sposób i zakres informacji przekazywanych kierującym pojazdami, a w konsekwencji przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Nowe znaki

Wprowadzenie nowych rozwiązań ma być ułatwieniem dla organów zarządzających ruchem na drogach. Ponadto doprecyzowane zostaną zasady umieszczania i oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących w pasie drogi publicznej. Projekty rozporządzeń przewidują możliwość umieszczania takich znaków, jak "automatyczna kontrola prędkości" i "automatyczna kontrola średniej prędkości".

Zasady umieszczania stacjonarnych urządzeń rejestrującychMinisterstwo Infrastruktury

Projekty rozporządzeń wprowadzają nowe znaki: śródmiejska strefa płatnego parkowania, zbiorcza tablica informacyjna, tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania.

Znak śródmiejska strefa płatnego parkowania - oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Wprowadzenie tego znaku wynika z nowelizacji ustawy o drogach publicznych, umożliwiającej tworzenie śródmiejskich stref płatnego parkowania.

Nowe znaki drogoweMinisterstwo Infrastruktury

Informacje o stacjach paliwowych

Zbiorcza tablica informacyjna - to znak informujący o obiektach dla podróżnych znajdujących się przy drodze. Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że graficzne przedstawienie znaku występuje obecnie jedynie w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, natomiast w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie było regulacji w tym zakresie.

Zmiana umożliwi za pomocą odpowiedniej tabliczki informowanie o odległości do kolejnej stacji paliwowej, co jest istotne dla kierujących pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie występują znaczne odległości pomiędzy stacjami.

Nowe znaki drogoweMinisterstwo Infrastruktury
Nowe znaki drogoweMinisterstwo Infrastruktury

Tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej (pasa wyłączania). Będą one umieszczane: w odległości 300 m, 200 m i 100 m przed pasem wyłączania. Dotychczas takie znaki były przewidziane jedynie dla autostrad.

Nowe znaki drogowe Ministerstwo Infrastruktury

Projekty rozporządzeń zostały w tym tygodniu przekazane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych zostanie wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, a nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Autor:mp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock