Zmiany w badaniach technicznych pojazdów. Nowy obowiązek

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes
Faryś: bez dobrej sieci ładowania nie będzie sukcesu samochodów zeroemisyjnych
Faryś: bez dobrej sieci ładowania nie będzie sukcesu samochodów zeroemisyjnychTVN24
wideo 2/5
TVN24Faryś: bez dobrej sieci ładowania nie będzie sukcesu samochodów zeroemisyjnych

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt dotyczący zmian w badaniach technicznych samochodów. Zgodnie z rozporządzeniem ma zostać wprowadzony obowiązek sprawdzenia działania systemu eCall w niektórych nowych typach pojazdów.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Projekt został przygotowany w związku z implementacją unijnych dyrektyw do krajowych przepisów.

Jak wynika z informacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień. Rozporządzenie ma wejść w życie 27 września 2022 roku.

ZOBACZ PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

Sprawdzenie działania systemu eCall

Zmiany będą dotyczyły głównie właścicieli samochodów kategorii M1 i N1, ponieważ w trakcie okresowego badania technicznego pojazdów kategorii M1 i N1, wyprodukowanych po 31 marca 2018 roku będzie obowiązek sprawdzenia działania systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu dołączonym do projektu, urządzenia eCall są montowane we wszystkich nowych pojazdach osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony, które uzyskały homologację po 31 marca 2018 roku. Typy pojazdów homologowane przed dniem 31 marca 2018 roku można doposażać w system eCall na zasadzie dobrowolności. "Usługa eCall oparta na numerze 112 stanowi usługę publiczną świadczoną w interesie ogólnym, w związku z czym powinna być dostępna bezpłatnie dla wszystkich konsumentów. ECall, w sytuacji wypadku drogowego, aktywuje się automatycznie (odpowiada za to czujnik przeciążenia lub uruchomienia poduszek powietrznych) i powiadamia służby ratunkowe o zdarzeniu, nawet w wypadku, gdy kierowca stracił przytomność" - czytamy.  

Pojazdy kategorii M1 to pojazdy silnikowe zaprojektowane i skonstruowane głównie do przewozu osób i ich bagażu, mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy. Z kolei pojazdy kategorii N1 to pojazdy silnikowe zaprojektowane i skonstruowane głównie do przewozu ładunków, o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Ponadto - zgodnie z unijnymi - projekt przewiduje zmiany w zakresie nazw usterek z istotnej na poważną i ze stwarzającej zagrożenie na niebezpieczną. Przepisy przewidują też przypisanie do każdego kodu usterki jednego rodzaju usterki "w celu zmniejszenia wątpliwości diagnosty, kiedy należy zakwalifikować usterkę do usterki drobnej, poważnej albo niebezpiecznej". "Obecnie w wielu usterkach skutkujących uznaniem stanu technicznego za niezadowalający, to uprawniony diagnosta decydował, kiedy jest granica między usterką drobną albo istotną lub istotną albo stwarzającą zagrożenie" - wyjaśnili autorzy projektu.

Zdaniem autorów projektu "zmiany przepisów dotyczących sposobu przeprowadzania badań technicznych będą skutkowały poprawą stanu technicznego pojazdów na drogach, co w konsekwencji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska".

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości