Produkcja przemysłowa lepiej od prognoz. "Dynamiczny wzrost"

Dla firm

Emilewicz o problemach firm budowlanychTVN24 BiS
wideo 2/4

Produkcja przemysłowa w listopadzie 2018 roku wzrosła o 4,7 procent w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 3,6 procent - podał w środę GUS. Produkcja rosła w 31 branżach spośród 34.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w listopadzie rok do roku o 4,3 procent, zaś miesiąc do miesiąca spadku o 3,8 procent.

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 28,6 procent, urządzeń elektrycznych - o 16,5 procent, w gospodarce odpadami; odzysku surowców - o 13,2 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz w produkcji papieru i wyrobów z papieru, w produkcji napojów czy wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 28,8 procent, skór i wyrobów skórzanych - o 13,1 procent, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 6,5 procent.

"Dynamiczny wzrost"

Jak zaznaczył resort przedsiębiorczości, po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w listopadzie wzrosła o 5,5 procent, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. Na niższe niż rok temu tempo wzrostu wpływ miała przede wszystkim niekorzystna liczba dni roboczych - oceniono. - Produkcja przemysłowa w Polsce utrzymuje dynamiczny wzrost, czego odzwierciedleniem jest również rosnący nominalnie eksport. Utrzymania tej tendencji w produkcji należy oczekiwać w kolejnym miesiącu, mimo niekorzystnego układu kalendarza (24 i 31 to poniedziałki) - oceniła minister Emilewicz. Szefowa resortu zwróciła uwagę, że jednocześnie produkcja budowlana wzrosła o 17,1 proc. rok do roku, "co, biorąc pod uwagę wysoką zeszłoroczną bazę i zgłaszane problemy w tym sektorze, cieszy szczególnie". - Utrzymanie takiego tempa do końca roku wydaje się możliwe, szczególnie uwzględniając finalizowanie projektów inwestycyjnych - podsumowała. Według GUS, w przypadku produkcji budowlanej największy wzrost o 20,4 procent odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne (18,4 procent) oraz jednostki zajmujące się budową budynków (11 procent).

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock