700 plus dla przedsiębiorców. Kasa fiskalna online z dopłatą

Dla firm

Morawiecki o nowych armatach w walce z luką VATtvn24
wideo 2/5

Zwrot w wysokości do 700 złotych mogą otrzymać podatnicy objęci obowiązkiem instalacji kas fiskalnych online - tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Już dziś taka ulga jest stosowana w przypadku zakupu zwykłej kasy fiskalnej. "Z uwagi na ograniczenia budżetu" zwrotu nie dostaną jednak firmy, które wymienią kasę tradycyjną na online, a które nie muszą tego robić.

Pod koniec marca Senat bez poprawek przyjął ustawę wprowadzającą kasy fiskalne online. We wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Kasy fiskalne online

W uzasadnieniu resort finansów przypomniał, że nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach - obowiązek, stosowania kas fiskalnych online. Wyjaśniono, że kasy takie wyposażone są w nowe funkcjonalności. Oprócz zapisu w pamięci kasy, mogą również przekazywać w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni dane z urządzenia, dane z prowadzonej ewidencji oraz dane o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas. Informacje te mają być przesyłane do systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. "System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas rejestrujących w celach analitycznych i kontrolnych" - tłumaczy MF.

Zwrot

Poinformowano, że zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, przewidziano zwrot kwot wydanych za zakup kasy online w wysokości 90 procent zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 złotych. Zaznaczono, że wysokość kwoty podlegającej odliczeniu nie ulega zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji.

Zwrot otrzymają podmioty: które rozpoczęły prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online; które dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży; które zostały zobligowane do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach. "Odliczenie będzie przysługiwało tylko dla kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Odliczenie kwoty wydanej na zakup nie będzie przysługiwało w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas" - pisze MF w uzasadnieniu. "Z uwagi na ograniczenia budżetu" odliczenie nie będzie również przysługiwało dla podatnikom wymieniającym kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach - zastrzeżono.

Od kiedy kasy online?

Nowela o VAT, której konsekwencją będzie wprowadzenie kas fiskalnych online, czeka na podpis prezydenta. Nowe przepisy mają pomóc ograniczyć szarą strefę. Zgodnie z nowelą kasy "starego" typu, a jest ich czynnych 1,6 miliona, będą mogły być stosowane jeszcze przez kilka lat, to znaczy do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich użycie. W przypadku kasy z papierowym zapisem kopii do 31 sierpnia 2019, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 roku. Od tych zasad będą jednak wyjątki. Ustawa przewiduje bowiem, że tylko do 31 grudnia 2019 roku ze starych kas będą mogli korzystać: przedsiębiorcy - świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów. Do 30 czerwca 2020 roku ze starych kas będą mogły korzystać: placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo); przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie; sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Do końca grudnia 2020 roku kasy będą musieli wymienić podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze oraz usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock