"Żółta kartka dla osób odpowiedzialnych za tworzenie systemu podatkowego"

Dla firm

Koronawirus a prawo pracy. Ekspert odpowiadatvn24
wideo 2/2

Ocena polskiego systemu podatkowego spadła do 2,06 punktu w pięciostopniowej skali - wynika z badania uczestników X Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, które opublikowano w poniedziałek. To najniższy poziom od 2013 roku, kiedy rozpoczęto przeprowadzać ankietę. Firmom najbardziej dokucza niestabilność prawa.

- Raport odzwierciedla dobrze nastroje kadry zarządzającej, w szczególności osób zajmujących się podatkami - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami partner w KPMG Rafał Ciołek.

- Wydaje mi się, że to jest żółta kartka dla osób odpowiedzialnych za tworzenie systemu podatkowego - dodał.

Zdaniem Ciołka w stosunku do ubiegłego roku nominalna zmiana (0,2 punktu) nie jest duża, jednak podtrzymuje trwający od wielu lat negatywny trend. Obecnie ocena jest najniższa w historii przeprowadzania ankiety, czyli od 2013 roku.

- Jak zwykle najbardziej doskwiera podatnikom niestabilność przepisów podatkowych. W tym roku bardzo pogorszyła się też ocena, jeśli chodzi o wcześniejsze informowanie o zmianach - wyjaśnił.

Podatki w Polsce

Większość ocen poszczególnych elementów polskiego systemu podatkowego była gorsza niż rok wcześniej.

Wyjątkiem było "nastawienie urzędników administracji podatkowej", które uczestnicy kongresu ocenili tak samo jak w ubiegłym roku na 2,5 punktu. Jak wskazano, 45 procent oceniła średnio, 11 procent dobrze, 26 procent słabo, a 18 procent bardzo słabo. Zgodnie z raportem 59 procent pytanych bardzo słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych (średnia 1,5 punktu), 34 procent słabo, a tylko 1 procent dobrze. W odniesieniu do "wcześniejszego informowania o planowanych zmianach w prawie podatkowym" 41 procent ma bardzo słabą ocenę, a 40 procent słabą. Średnia wyniosła 1,8 punktu. Ponad jedna piąta, bo 23 procent pytanych bardzo słabo oceniło "możliwość konstruktywnej wymiany argumentów podczas kontroli podatkowej", 37 procent - słabo, 33 procent - dobrze, a 7 procent - dobrze. Średnia wyniosła 2,2 punktu.

W przypadku "częstotliwości publikowania przez ministra finansów interpretacji ogólnych" dobrą ocenę wyraziło 3 procent badanych, 41 procent - średnią, 39 procent - słabą, a 17 procent - bardzo słabą. Średnia - 2,3 punktu.

Utrudnienia

Podobnie jak w poprzednich latach respondenci zadeklarowali, że najbardziej uciążliwą kwestią podatkową z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa są ceny transferowe. W opinii 80 procent ankietowanych są one problematyczne lub bardzo problematyczne w prowadzeniu działalności. Dużym utrudnieniem, wskazano, jest także wymóg przygotowania dużej liczby deklaracji i informacji w ramach rozliczeń podatkowych. Ponad 70 procent uczestników kongresu wskazało na istotne trudności, jakie sprawia pobór podatku u źródła od płatności za granicę. Zwrócono też uwagę na zbyt późne udostępnianie nowych deklaracji i informacji podatkowych, zmiany podatków związane z wprowadzaniem nowych technologii (na przykład JPK) oraz koszty z tym związane. "Z kolei za najmniej problematyczne firmy uznają kwestie związane z funkcjami płatnika z tytułu PIT i ZUS, które nie sprawiają problemów lub są umiarkowanie problematyczne dla trzech czwartych respondentów" - napisano. Według raportu wątpliwości w prawidłowym rozumieniu polskich przepisów podatkowych nie ułatwiają dodatkowo publikowane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe. Uważa tak 7 na 10 firm.

Uszczelnienie systemu podatkowego

Zdaniem połowy pytanych największy wpływ na uszczelnienie systemu podatkowego będzie miało wprowadzenie białej listy podatników VAT, a obowiązkowy split payment oraz zmiany dotyczące cen transferowych w 2019 roku znalazły się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu. Zwrócono uwagę na przepisy dotyczące bieżącej współpracy pomiędzy podatnikami a KAS, tak zwany monitoring horyzontalny. Jak podano, tylko 4 procent pytanych zadeklarowało, że ich firma ma zamiar skorzystać z tego programu, a 8 procent respondentów wskazało, że ich firma nie spełnia kryteriów. Wśród pozostałych organizacji blisko połowa nie wie, czym jest monitoring horyzontalny, a co czwarta firma nie wyklucza możliwości skorzystania z takiej opcji w przypadku dalszego rozwoju tego programu. Uczestnicy kongresu pytani byli o ulgi podatkowe. Oceniono, że największe oszczędności co piątej firmie przyniesie jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do 5 milionów złotych. Blisko jedna piąta (19 procent) organizacji skorzysta z ulgi na złe długi w CIT, a 16 procent firm korzysta lub planuje skorzystać z oszczędności w ramach dostępnej ulgi B+R. "Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszy się stawka 9 proc. CIT oraz IP Box – odpowiednio 5 proc. i 3 proc. wskazań. Warto mieć jednak na uwadze, że aż 36 proc. respondentów nie stosuje lub nie zamierza stosować wymienionych regulacji pozwalających osiągać oszczędności podatkowe" - napisano.

Badanie KPMG

W opinii Rafała Ciołka ustawodawca powinien uwzględnić uwagi zawarte w raporcie przez ankietowane osoby. Wskazane problemy nie sprzyjają klimatowi do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

- Później to się odbija na ocenach Polski w różnych rankingach i może decydować o tak ważnych sprawach jak lokowanie inwestycji gdzie indziej - ostrzegł partner w KPMG.

Ankietę wśród uczestników X Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG przeprowadzono 16 stycznia 2020 roku wśród przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu.

Jak wyjaśniono, że badanie miało na celu poznanie oceny polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia kadry najwyższego szczebla przedsiębiorstw z różnych branż z całej Polski. Na pytania odpowiedziały 153 osoby.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock