Ważny termin dla pracowników w sprawie urlopów. "Czas na nadrobienie zaległości"

Dla firm

Adwokat o zmianach w ochronie turystówtvn24
wideo 2/5

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że pracodawcy powinni udzielić zaległych urlopów pracownikom do 30 września, w przeciwnym razie popełniają wykroczenie. Grozi za to mandat karny w wysokości co najmniej 1 tysiąca złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek udzielić niewykorzystanego urlopu za dany rok najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Dlatego to "ostatni czas na nadrobienie urlopowych zaległości".

"Mimo z pozoru długiego okresu czasu na udzielenie zaległego urlopu nadal wielu pracodawców ma problem z likwidowaniem urlopowych zaległości" - wskazała PIP.

Zdaniem inspekcji, by nie narazić się na mandat karny w wysokości co najmniej 1 tys. zł za wykroczenie polegające na nieudzieleniu pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, pracodawcy powinni "skłonić pracowników" do skorzystania z przysługujących im uprawnień.

Jak wskazano, najlepiej wspólnie zaplanować dogodny dla obu stron stosunku pracy termin wykorzystania zaległego urlopu. "Jeżeli jednak nie jest możliwe porozumienie, to zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody" - dodano.

Pieniądze zamiast urlopu?

Państwowa Inspekcja Pracy przypomniała ponadto, że pracodawca nie ma możliwości zamiany w trakcie zatrudnienia zaległego urlopu na ekwiwalent pieniężny. Nawet na wniosek pracownika.

"Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy" - zastrzeżono.

Wskazując, że pracodawca nie musi wypłacać ekwiwalentu, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę. Dodano także, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Wyniki kontroli

Jak podano w komunikacie PIP, w 2017 roku dzięki działaniom inspektorów pracy ponad 22 tysiące pracowników otrzymało zaległy urlop wypoczynkowy. W latach 2016 i 2015 odpowiednio z zaległego urlopu po interwencji inspektora pracy skorzystało 11 i 13,4 tysiąca pracowników. Dane PIP pokazują, że 21 procent ubiegłorocznych kontroli mających na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów urlopowych wykazało naruszenie przez pracodawców przepisów o wypłacie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Co dziewiąta kontrola ujawniała naruszenia przez pracodawców przepisów o wypłacie wynagrodzenia za czas urlopu.

Autor: mb//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock