Komisja przyjęła poprawki do ustawy prądowej

Dla firm

Ceny prądu. Bartłomiej Derski o opłatach za dystrybucjętvn24bis.pl
wideo 2/5

Sejmowa komisja energii przyjęła w czwartek sześć poprawek do projektu nowelizacji ustawy o cenach prądu zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość w drugim czytaniu. Siódmą zaproponowaną poprawkę wycofano.

Poprawki precyzują m.in. w jaki sposób należy obliczać średnioważoną cenę energii na rynku hurtowym oraz to, że marża danego podmiotu jest uzależniona od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Wielkości te będą potrzebne do obliczania wysokości należnego zwrotu różnicy ceny, jaki dostanie sprzedawca energii.

Inne przyjęte poprawki uściślają też zakres i termin publikowanych danych itp. Projekt trafi teraz do trzeciego czytania w Sejmie.

Mniejsza akcyza

Nowelizowana ustawa ws. cen prądu z 28 grudnia 2018 r. zmniejszyła akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za MWh, obniża też o 95 proc. opłatę przejściową płaconą co miesiąc przed odbiorców energii elektrycznej w rachunkach i ustaliła ceny dla odbiorców końcowych na 2019 r. na poziomie z 30 czerwca 2018 r. Różnicę między rynkową ceną zakupu a ceną dla odbiorcy końcowego ma pokrywać Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Został on zasilony w 80 proc. z pieniędzy ze sprzedaży dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji CO2 przez rząd w 2019 r.

Projekt nowelizacji zakłada, że ceny stosowane przez sprzedawców energii dla odbiorców końcowych mają odpowiadać w 2019 r. albo zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie z 31 grudnia 2018 r., albo - jeżeli cena ustalona jest w inny niż sposób - ma odpowiadać obowiązującej danego odbiorcę końcowego 30 czerwca 2018 r.

Wszystkie rodzaje umów

Zmiana polega na doprecyzowaniu, że nowe prawo obejmuje wszystkie rodzaje umów zawieranych między przedsiębiorstwem obrotu a odbiorcą końcowym, np. będącymi wynikami przetargu, indywidualnych negocjacji itp.

Zniknąć mają zapisy mówiące, że dystrybutorzy i operator przesyłowy mają w 2019 r. stosować stawki swoich opłat na poziomie obowiązującym 31 grudnia 2018 r. Ta propozycja wynika z wątpliwości co do ingerencji w uprawnienia regulatora rynku energii – Prezesa URE, wyrażone przez Komisję Europejską i URE.

Kolejna proponowana zmiana ma umożliwić ubieganie się o wypłatę różnicy cen energii odbiorcy końcowemu, który nie korzysta ze spółek obrotu, ale kupuje ją na własną rękę na giełdzie lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego. Ten zapis ma spowodować, że pomoc nie będzie udzielana selektywnie, tylko wszystkim odbiorcom.

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock