Wyższa płaca minimalna i efekt domina. Więcej możemy zapłacić za... parkowanie

Dla firm

Premier o płacy minimalnejtvn24
wideo 2/4

Wyższa opłata za parkowanie, zmiany limitów dla małych przedsiębiorców, a także wysokości dodatku za pracę w nocy. To tylko część z świadczeń pracowniczych i opłat, które zmienią się po podwyżce płacy minimalnej.

Zgodnie z propozycją rządu od 2019 roku płaca minimalna ma wzrosnąć o 150 zł i wynieść 2250 zł. Pracownik zarabiający pensję minimalną otrzyma zatem - po odliczeniu składek oraz kosztów po stronie pracodawcy - 1633,78 zł netto.

Ta podwyżka pociągnie za sobą szereg zmian.

Wzrost opłat za parkowanie

Wzrosnąć mogą chociażby opłaty za parkowanie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, którą prezydent Andrzej Duda popisał na początku sierpnia, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców mogą tworzyć - oprócz dotychczasowych - także śródmiejskie strefy płatnego parkowania.

Zamiast jednak sztywnych kwot w ustawie wprowadzono limity wyrażone procentem minimalnego wynagrodzenia za pracę. W zwykłej strefie płatnego parkowania opłata za pierwszą godzinę nie może przekroczyć 0,15 proc. minimalnego wynagrodzenia, a w strefie śródmiejskiej - 0,45 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Oznacza to, że w przyszłym roku parkowanie będzie mogło kosztować odpowiednio: do 3,38 zł za pierwszą godzinę w zwykłej strefie i nawet 10,13 zł - w centrum.

Zmiany obejmą także kary za brak opłaty parkingowej, które - po wprowadzeniu nowych przepisów - wynoszą maksymalnie 10 proc. pensji minimalnej, czyli od przyszłego roku 225 zł.

Wyższy limit dla przedsiębiorców

Wyższa pensja minimalna oznacza również zmiany dla przedsiębiorców.

Zgodnie z przepisami o tak zwanym małym ZUS-ie, które wejdą w życie od początku przyszłego roku, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

Próg ten zatem wzrośnie wraz z podwyżką płacy minimalnej. Wyniesie 5625 zł, podczas gdy przy obecnej wysokości płacy minimalnej (2100 zł) byłoby to 5250 zł.

Przedsiębiorcy będą mogli wykazać przychody wyższe o prawie 400 zł.

Zasiłek chorobowy

Od nowego roku zwiększy się także minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. W przypadku pracownika otrzymującego pensję minimalną nie będzie ona niższa niż 1941,52 zł.

Składka na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika w jego przypadku wyniesie 308,48 zł (13,71 proc. pensji).

Zwolnienia grupowe

Zwiększy się również odprawa dla pracownika z tytułu zwolnień grupowych, która wynosi maksymalnie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przyszłym roku wyniesie ona 33 750 zł, podczas gdy w tym roku jest to 31 500 zł.

Dodatek za pracę w nocy

Od wysokości płacy minimalnej zależy również dodatek za pracę w nocy. Stanowi on 20 procent stawki godzinowej. Dodatek przysługuje pracownikom za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej, czyli między godziną 21 a 7.

Należy pamiętać, że jego wysokość będzie jednak różna w poszczególnych miesiącach. Przy obliczaniu dodatku pod uwagę bierze się bowiem miesięczny wymiar godzin do przepracowania.

W styczniu 2019 roku stawka dodatku za godzinę pracy w nocy wyniesie 2,56 zł, w lutym - 2,81 zł, zaś w marcu - 2,68 zł.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock