TVN24 Biznes | Dla seniora

Waloryzacja rent i emerytur w 2023 roku. Rząd przedstawił propozycję

TVN24 Biznes | Dla seniora

Autor:
ams
Źródło:
PAP
Wiceminister Szwed o czternastych emeryturach
Wiceminister Szwed o czternastych emeryturachTVN24
wideo 2/5
TVN24Wiceminister Szwed o czternastych emeryturach

Rząd proponuje waloryzację emerytur i rent w '23 na poziomie 9,6 proc., a koszt wyniósłby 27,5 mld zł - podano w komunikacie po wspólnym posiedzeniu Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.

"Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r., w której strona rządowa proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r., na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r." - napisano.

"W efekcie prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wyniesie nie mniej niż 109,6 proc." - dodano.

Cytowana w komunikacie Barbara Socha, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podała, że koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego przy wskaźniku 109,6 proc. szacowany jest na ok. 27,5 mld zł. 

Czternasta emerytura 2022 - kiedy i dla kogo?

W tym roku ponownie zostanie wypłacona czternasta emerytura. Dodatkowe roczne świadczenie będzie przyznawane w wysokości najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1334,88 zł, czyli 1217,98 zł na rękę.

Zgodnie z ustawą czternaste emerytury będą wypłacane z urzędu w terminie wypłaty świadczenia głównego od sierpnia 2022 roku, z wyjątkiem części świadczeń przewidzianych do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 roku.

Świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2900 zł, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2900 zł.

Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane. W ustawie zapisano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Świadczenie będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 24 sierpnia br. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywanych potrąceń i egzekucji.

Koszt świadczenia

Z rządowych szacunków wynika, że tegoroczny koszt wypłaty czternastek wyniesie około 11,4 mld zł.

Według szacunków ministerstwa rodziny w tym roku świadczenie trafi do około 9 mln osób, 7,7 mln seniorów ma otrzymać wypłatę w pełnej wysokości.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości