TVN24 Biznes | Dla seniora

Czternasta emerytura coraz bliżej. Kto otrzyma, kiedy będzie wypłacona?

TVN24 Biznes | Dla seniora

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes
Premier o waloryzacji emerytur
Premier o waloryzacji emeryturTVN24
wideo 2/3
TVN24Premier o waloryzacji emerytur

Czternasta emerytura ma być wypłacona również w 2022 roku. W środę opublikowano założenia projektu ustawy w tej sprawie. Wyjaśniamy, kto otrzyma dodatkowe świadczenie i kiedy jest planowana wypłata pieniędzy.

W środę po południu na rządowych stronach opublikowano założenia projektu ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Planowany termin przyjęcia rozwiązań przez Radę Ministrów to drugi kwartał br.

"Projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów stanowi realizację zapowiedzi Premiera RP z dnia 11 lutego br. w sprawie wypłaty w 2022 r. tzw. 14. emerytury. Wypłata 14. emerytury zapewni dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów w 2022 r." - wskazali autorzy projektu.

Czternasta emerytura 2022 - kto otrzyma świadczenie?

Jak czytamy, rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Czternasta emerytura w 2022 roku ma przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 roku oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

Zgodnie z założeniami pełną kwotę odpowiadającą minimalnej emeryturze, czyli 1338,44 zł brutto, 1217,98 zł na rękę, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Na przykład, jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, wówczas czternastka przysługiuje w kwocie mniejszej o 100 zł.

Co ważne, jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego ustalonego w powyższy sposób będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane, gdyż w projekcie ustawy znajdzie się zapis, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Kiedy zostaną wypłacone czternaste emerytury?

MRiPS proponuje, by czternaste emerytury zostały "wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w sierpniu 2022 roku, z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 roku".

"Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych" - czytamy.

Z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości