Praca hybrydowa – na czym polega? Jakie są wady i zalety takiej formy zatrudnienia?

Źródło:
TVN24 Biznes, gov.pl
Projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący pracy zdalnej
Projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący pracy zdalnejTVN24
wideo 2/4
TVN24Projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący pracy zdalnej

Praca hybrydowa to model łączący w sobie pracę zdalną i pracę biurową. Nie ma jednak powszechnie obowiązującej definicji hybrydowego systemu pracy. Pojęcie i zasady tego modelu nie są także precyzowane w Kodeksie pracy. Prace nad nowelizacją przepisów znajdują się obecnie na etapie opiniowania.

Praca hybrydowa to model łączący w sobie pracę zdalną oraz pracę w biurze.Model pracy hybrydowej może występować w postaci stałego podziału pracowników na dwie grupy, opierać się na rotacji lub przyjąć formę elastycznego systemu.Opiniowana nowelizacja Kodeksu pracy zakłada zdefiniowanie pojęcia i określenie zasad pracy zdalnej oraz pracy hybrydowej.

Praca w systemie hybrydowym – definicja

Praca hybrydowa to pojęcie, które nie jest definiowane przez ustawodawcę. Dlatego też jednoznaczne określenie definicji tego modelu pracy może rodzić trudności. Najczęściej wskazuje się, że praca w systemie hybrydowym łączy w sobie pracę zdalną i pracę w biurze. Inni podkreślają jednak, że nie można sprowadzić jej tylko do połączenia tych dwóch modeli, praca hybrydowa jest to bowiem rodzaj współpracy w warunkach najkorzystniejszych dla wszystkich pracowników, ale i samej firmy. 

Hybrydowy model pracy – rodzaje

Brak regulacji prawnych powoduje, że w firmach tworzone są wewnętrzne regulaminy pracy hybrydowej, które precyzują zasady pracy w danej firmie. Na ich podstawie można wyróżnić trzy rodzaje modelu pracy hybrydowej:

podział pracowników na dwie grupy, tj. pracowników, którzy zawsze wykonują swoją pracę w biurze oraz pracowników, którzy pracują tylko zdalnie, – rotacja pracowników, która zakłada podział na dwie grupy pracujące stacjonarnie i zdalnie – co ważne, grupy te co określony czas wymieniają się modelem pracy, – elastyczny model pracy hybrydowej, który oznacza dostosowanie do panującej sytuacji, tzn. pracownicy mogą wykonywać pracę w biurze lub zdalnie, w zależności od preferencji i okoliczności.

Hybrydowy system pracy – korzyści

Hybrydowy tryb pracy wiąże się z wieloma zaletami, zarówno dla pracodawcy, jak i dla  pracownika. Warto zwrócić uwagę na:

Oszczędność – zarówno czasu, z punktu widzenia pracowników, a także pieniędzy dla pracodawcy. Pracownik nie musi bowiem do ośmiogodzinnego czasu pracy doliczać średnio nawet dwóch godzin, które trzeba przeznaczyć na dojazd do biura, oszczędza też na kosztach paliwa czy biletów komunikacyjnych. Pracodawca zaś może wymiernie zaoszczędzić na wynajmie przestrzeni biurowej.

Większe możliwości rekrutacyjne – to szansa dla pracodawcy, który może pozyskiwać wysoko wykwalifikowanych specjalistów także z innych miast niż to, w którym znajduje się biuro. Z punktu widzenia pracowników poszerza się zaś rynek pracy, bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

● Większe szanse na tzw. work-life balance. Hybrydowy system pracy daje pracownikowi możliwość osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Oszczędzając czas m.in. na dojazdy do biura, pracownik może poświęcić go na odpoczynek, hobby lub aktywność sportową. To zaś przekłada się na satysfakcję i efektywność w pracy i większy dobrostan w życiu.

Praca hybrydowa – wady

Praca w modelu hybrydowym posiada również pewne wady. Wiąże się ona głównie z obawami po stronie pracodawcy, między innymi związanych z efektywnością pracy. Wśród wad pracy hybrydowej wymienić należy kilka.

Wdrożenie modelu pracy hybrydowej nie jest możliwe we wszystkich firmach. Istnieją bowiem branże, które wiążą się z koniecznością obecności w biurze czy zakładzie pracy.

Utrudniona jest integracja zespołu. Tymczasem dobrze znający się i rozumiejący się zespół to nie tylko lepsza współpraca, ale też sprawna komunikacja czy mniejsze napięcia i konflikty pomiędzy pracownikami. 

Czas pracy a hybrydowy model pracy – to jedna z najczęstszych obaw pracodawców, którzy decydują się na ten system pracy w firmie. Pracownik wykonujący swoją pracę w biurze w określonych godzinach pozostaje bowiem do dyspozycji pracodawcy przez cały ten czas. Pracownik, który część swoich zadań lub wszystkie wykonuje w trybie zdalnym, może zaś wykonywać w godzinach pracy także inne czynności. 

Wdrożenie systemu pracy hybrydowej

Mając na uwadze brak szczegółowych regulacji ustawowych oraz obawy związane z hybrydowym modelem pracy, wprowadzając go w firmie warto zadbać o kilka elementów. Na co zwrócić uwagę?

Możliwość wyboru – wykonywanie pracy hybrydowej w biurze lub w domu powinno zależeć od decyzji pracownika. Oczywiste jest, że musi być to decyzja uzgodniona z pracodawcą, jednak żaden ze sposobów wykonywania obowiązków nie powinien być przez niego szczególnie promowany.

Komunikacja, zarówno na linii pracownik-pracodawca, jak i pomiędzy pracownikami, powinna odbywać się ona przy wykorzystaniu wielu kanałów: komunikatorów, telefonów, maili.

Integracja – pracodawca, decydujący się na wprowadzenie modelu pracy hybrydowej, nie powinien zapominać o integracji pracowników, zarówno tych wykonujących pracę w biurze, jak i tych pracujących zdalnie. 

Praca hybrydowa – nowelizacja Kodeksu pracy

Warto wspomnieć, że trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów Kodeksu pracy. Podstawowym jej założeniem jest wprowadzenie pojęcia pracy zdalnej, co ma umożliwić kontynuowanie jej wykonywania także po upływie trzech miesięcy od dnia odwołania stanu pandemii COVID-19. Przewiduje ona także szczegółowe uregulowanie obowiązków i uprawnień pracownika wykonującego pracę zdalną czy zasad w dziedzinie BHP. 

Określając zasady pracy zdalnej, ustawodawca przewiduje także wprowadzenie rozwiązania, w którym pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki w trybie zdalnym całkowicie lub w postaci hybrydowej pracy zdalnej, zgodnie ze swoimi potrzebami i uzgodnieniami z pracodawcą. Co ważne, będą one mogły być ustalane między stronami zarówno podczas zawierania umowy o pracę, jak i w trakcie trwania zatrudnienia. 

Akt prawny: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. 1974 nr 24 poz.141,

red.

Źródło: TVN24 Biznes, gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości