TVN24 | Białystok

Nad Bugiem powstał nowy rezerwat przyrody. Można tu zobaczyć rzadkie gatunki porostów.

TVN24 | Białystok

Autor:
tm
Źródło:
tvn24.pl
W województwie lubelskim powstał nowy rezerwat przyrody. Występują tu rzadkie porosty (zdjęcia z 1.09.2021)Małgorzata Bielak, Nadleśnictwo Chotyłów
wideo 2/2
Małgorzata Bielak, Nadleśnictwo ChotyłówW województwie lubelskim powstał nowy rezerwat przyrody. Występują tu rzadkie porosty (zdjęcia z 1.09.2021)

"Sugry" im. Janusza Szostakiewicza to nazwa nowego rezerwatu przyrody, który powstał w Nadleśnictwie Chotyłów (województwo lubelskie). Utworzono go, aby chronić - unikatowy pod względem zachowania – bór chrobotkowy, na terenie którego występują rzadkie porosty. To drugi taki rezerwat w Polsce, po tym znajdującym się w Borach Tucholskich. 

4,5 km na południe od miejscowości Kodeń, pomiędzy drogą Włodawa-Kodeń i rzeką Bug. To właśnie tam - na obszarze objętym obecnie stanem wyjątkowym - zlokalizowany jest nowym rezerwat przyrody, który powstał na terenie Nadleśnictwa Chotyłów. Kompleks obejmuje obszar 44,23 ha. Dodatkowo wyznaczona została wokół niego ponad 31-hektrarowa otulina.

- Teren rezerwatu jest położony w całości w obrębie Leśnictwa Zabłocie. To przykład krajobrazów typowych dla tej części doliny Bugu. Na pewno będzie to cenny obiekt ochrony przyrody ze względu na charakter występującej tam roślinności – mówi nadleśniczy Piotr Musiał.

Na terenie rezerwatu można podziwiać łany chrobotków

Tak wyglądają łany chrobotków na terenie rezerwatu (zdjęcie z 1.09.2021)Małgorzata Bielak, Nadleśnictwo Chotyłów

Rezerwat został utworzony po to, aby chronić - unikatowy pod względem zachowania – bór chrobotkowy, na terenie którego występują rzadkie porosty. Między innymi chrobotki. Czyli sine porosty, których wygląd robi ogromne wrażenie. Szczególnie, że na terenie rezerwatu możemy zobaczyć ich całe połacie.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Tutejszy ekosystem jest zresztą bardzo bogaty w porosty. Liczy niemal 70 – zarówno naziemnych jak i nadrzewnych – gatunków organizmów tego typu. Kilka z nich objętych jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo rzadka włostka z rodzaju Bryoria, która jeszcze do niedawna uznawana była w naszym kraju za gatunek wymarły.

Rezerwat może być doskonałym obiektem do badań naukowych

- Utworzenie rezerwatu oznacza, że nie będziemy wykonywać na tym terenie planowych zadań gospodarczych. Skupimy się przede wszystkim na utrzymaniu celu ochrony w zadowalającej kondycji – podkreśla, cytowany na wstępie, nadleśniczy Musiał.

Wśród wielu gatunków mchów i porostów występuje tu chociażby płucnica islandzka (zdjęcie z 1.09.2021)Małgorzata Bielak, Nadleśnictwo Chotyłów

Natomiast Zygmunt Byra, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, podkreśla że dzięki utworzeniu rezerwatu można będzie obserwować zmiany, jakie na przestrzeni lat zajdą w tutejszym ekosystemie. – Teren rezerwatu będzie mógł być wykorzystywany jako doskonały obiekt do badań naukowych – zaznacza.

Nazwa nawiązuje do XIX-wiecznej osady młyńskiej

Pełna nazwa rezerwatu brzmi: Rezerwat "Sugry" im. Janusza Szostakiewicza. Nawiązuje do - powstałej na początku XIX wieku - osady młyńskiej, która nazywana była Suhre lub Suchry. Liczyła wtedy 21 mieszkańców i trzy domy. Przed II wojną światową domów we wsi było już 13. Po latach pozostała w tym miejscu już tylko jedna chałupa z zapadłym dachem i bez okien. Oraz, wyłączona z użytkowania, betonowa studnia.

Jest tu też sporo porostów nadrzewnych (zdjęcie z 1.09.2021)Małgorzata Bielak, Nadleśnictwo Chotyłów

Natomiast nadane rezerwatowi imię upamiętania głównego inicjatora jego utworzenia - Janusza Szostakiewicza, który był z wykształcenia leśnikiem i orędownikiem ochrony przyrody, przez 35 lat związanym zawodowo z resortem środowiska. Szostakiewicz inicjował powołanie wielu form ochrony przyrody na terenie północnej Lubelszczyzny, m.in. Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Był też jednym z pomysłodawców powstania Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie".

To czwarty rezerwat w tym nadleśnictwie

Rezerwat jego imienia jest już czwartym, który funkcjonuje na terenie Nadleśnictwa Chotyłów. Pozostałe to: "Dobryń", "Czapli Stóg" oraz "Szwajcaria Podlaska". Ich łączna powierzchnia wynosi 116 ha.

******************************************************************************************************

Przy tworzeniu teksu skorzystaliśmy z artykułu Pawła Kurzyny z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie zatytułowanego "Nowy rezerwat w nadleśnictwie" , który został publikowany 7 września na stronie Nadleśnictwa Chotyłów

Rezerwat zlokalizowany jest 4,5 km na południe od miejscowości Kodeń. Obecnie teren ten objęty jest stanem wyjątkowym

Autor:tm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Małgorzata Bielak, Nadleśnictwo Chotyłów