Ludzkie szczątki przy kościele. "Proboszcz twierdzi, że trzeba było kopać, bo doszło do awarii" 

TVN24 | Białystok

Autor:
tm/gp
Źródło:
TVN24.PL
Szczątki leżą w częściowo zasypanym wykopie oraz w hałdach ziemiWUOZ w Lublinie
wideo 2/8
WUOZ w Lublinie Szczątki leżą w częściowo zasypanym wykopie oraz w hałdach ziemi

Fragmenty kości długich, miednicy i łopatki. Ludzkie szczątki znaleziono tuż przy kościele Św. Jana Chrzciciela w Dysie (Lubelskie). Przed laty był tam cmentarz, który dziś, tak jak i świątynia, jest objęty ochroną. Służby konserwatorskie chcą sprawdzić, czy podczas prac ziemnych nie doszło do zniszczenia lub uszkodzenia zabytku.

- Prace nie były objęte nadzorem archeologicznym, bo proboszcz i wykonawca twierdzą, że trzeba było szybko kopać. Chodziło o usuwanie awarii wodociągu – mówi dr Dariusz Kopciowski, lubelski wojewódzki konserwator zabytków.

Prace ziemne prowadzone były po północnej stronie prezbiterium WUOZ w Lublinie

Po północnej stronie prezbiterium zabytkowego kościoła św. Jana Chrzciciela w Dysie (Lubelskie), w częściowo zasypanym wykopie oraz w hałdach ziemi, leżą ludzkie szczątki. Między innymi fragmenty kości długich, miednicy i łopatki.

Konserwator nakazał przeprowadzenie badań archeologicznych

- Odkryte szczątki stanowią pozostałości po pochówkach związanych z dawnym cmentarzem przykościelnym – podkreśla konserwator.

O odkryciu szczątków służby konserwatorskie powiadomił wykonawca prac. We wtorek (2 marca) pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie przeprowadzili oględziny. Stwierdzili, że niezbędne jest przeprowadzenie badań archeologicznych, polegających m.in. na wydobyciu szczątków i ewentualnych zabytków ruchomych oraz zrobieniu dokumentacji profili ziemnych.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Wpisem do rejestru objęty jest nie tylko kościół, ale też jego otoczenie

- Pomoże to również ustalić, czy i w jakim stopniu mogło dojść do zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Wszystko, co na terenie przykościelnego cmentarza znajduje się pod ziemią, jest bowiem zabytkiem – mówi dr Kopciowski.

Wpisem do rejestru objęty jest nie tylko kościół, ale też jego otoczenie. Proboszcz odmówił komentarza w tej sprawie.

Szczątki spoczną na cmentarzu parafialnym

Po tym, jak archeolodzy wykonają badania i ewentualne specjalistyczne analizy, szczątki mają być pochowane na cmentarzu parafialnym w Dysie.

- Sam kościół wzniesiony został w drugiej połowie XVI wieku najprawdopodobniej w miejscu starszej, drewnianej świątyni. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1381 roku. Wówczas to Gabriel z Górki dziedzic Dysa uposażył miejscowy kościół – opowiada dr Kopciowski.

Kościół leży w miejscowości Dys na Lubelszczyźnie

Autor:tm/gp

Źródło: TVN24.PL

Źródło zdjęcia głównego: WUOZ w Lublinie